Paragrafen

Paragraaf Global Goals

Wij hebben met het Houtense beleid volop bijgedragen aan de Global Goals. We dragen het predicaat Global Goals omdat deze doelen de belangrijk gezamenlijke agenda tot 2030 vormen op het gebied van Duurzaamheid van de Verenigde Naties. Deze doelen kunnen niet gerealiseerd worden zonder gemeentelijke inzet. Ook in 2021 scoort Houten goed met een 15e plaats van alle 352 gemeentes die zijn onderzocht in de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2021 (Het PON /TELOS).


De ambtelijke organisatie is in 2021, ondanks COVID-19, druk bezig geweest met de uitvoering van de opgaven uit het collegeprogramma. Een aanzienlijk deel draagt bij aan het realiseren van de Global Goals.

In het jaarverslag is een verwijzing opgenomen naar wat we gedaan hebben op het gebied van Global Goals. Een symbool en een code verwijzen naar het specifieke global goal. Bijvoorbeeld GG3 verwijst naar Global Goal 3 ofwel Gezondheidszorg voor iedereen.
Er is meer hierover te lezen op Global Goals voor Gemeenten | VNG

GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's

GG1 - Einde aan Armoede

GG2 - Einde aan Honger, zorgen over voedselzekerheid en duurzame landbouw

GG3 - Gezondheidszorg voor Iedereen

GG4- Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor Iedereen

GG5 -Gelijke rechten m/v en empowerment van vrouwen en meisjes

GG6- Schoon water en sanitaire voorzieningen voor Iedereen

GG7 -Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor Iedereen

GG8- Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor Iedereen

Programma's   GG

1

2

3

4

5

6

7

8

SAMEN LEVEN

Gezondheid

Saamhorigheid

Leren en Werken

Thuis

DUURZAME LEEFOMGEVING

Wonen

Commerciële voorzieningen en horeca

Leefomgeving

Gebiedsontwikkeling

Duurzaamheid & energietransitie

Landschap en recreatie

Cultuurhistorie en Archeologie

GOEDE BEREIKBAARHEID

Verkeersbeleid

Autoverkeer

Fietsverkeer

Openbaar Vervoer

VEILIGE LEEFOMGEVING

Sociale veiligheid en Openbare orde

Fysieke veiligheid crisismanagement

BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING

Politiek en Bestuur

Dienstverlening

GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's

GG9 - Infrastructuur voor duurzame Industrie

GG10 - Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

GG11 - Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

GG12 - Duurzame consumptie en productie

GG13 - Aanpak van klimaatverandering

GG14 - Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

GG15 - Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

GG16 - Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

GG17 - Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

Programma's   GG

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SAMEN LEVEN

Gezondheid

Saamhorigheid

Leren en Werken

Thuis

DUURZAME LEEFOMGEVING

Wonen

Commerciële voorzieningen en horeca

Leefomgeving

Gebiedsontwikkeling

Duurzaamheid & energietransitie

Landschap en recreatie

Cultuurhistorie en Archeologie

GOEDE BEREIKBAARHEID

Verkeersbeleid

Autoverkeer

Fietsverkeer

Openbaar Vervoer

VEILIGE LEEFOMGEVING

Sociale veiligheid en Openbare orde

Fysieke veiligheid crisismanagement

BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING

Politiek en Bestuur

 

Dienstverlening

 

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45