JAARREKENING

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Afschrijvingsmethoden
Voor de waarderingsgrondslagen en de methoden van afschrijven wordt verwezen naar het hoofdstuk Uitgangspunten financiële verslaglegging .

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45