JAARREKENING

Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

bedragen x € 1

Mevrouw A. Barink

De heer W. van Zanen

Mevrouw H.R.E. Hofland

Mevrouw C.M.S. Visser

Functiegegevens 

Gemeente-
secretaris

Raadsgriffier

Interim raadsgriffier

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31-12

N.v.t.

N.v.t.

01/01 - 31-12

Omvang dienstverband (als deelfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstverband?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen (detacheringsvergoeding Hofland)

118.782,24

85.789,95

Beloning betaalbaar op termijn

21.675,24

15.993,24

Subtotaal

140.457,48

101.783,19

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000,00

209.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging/vergoeding 

140.457,18

101.783,19

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 31/12

01/01 - 1/2

17/02 - 01/09

01/09 - 31-12

Deelfactor 2020 in fte

1,0

 1,0

1,0

1,0

Dienstverband?

ja

 ja

nee, detachering

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

117.494.90

7.340,03 

53.632,55

27.674,30

Beloning betaalbaar op termijn

20.328.36

1.294,10 

5.046.92

Subtotaal

137.803,26

8.634,13 

53.632,55

32.721,22

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000,00

13.800,00 

170.950,00

67.500,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 

137.803.26

8.634,13

53.632,55

32.721,22

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45