Bestuurlijke beschouwingen

Inhoudelijke resultaten van de programma’s

Inhoudelijke resultaten van de programma's

Naast het financieel resultaat gaan we ook in op de inhoudelijke resultaten van 2021. In het navolgende wordt voor de vijf programma’s de kern van de inhoudelijke resultaten en ontwikkelingen weergeven. Het gaatdan om de verantwoording over de bereikte doelen en de analyse van de bereikte maatschappelijke effecten. Waar van toepassing wordt ook een toelichting op niet gerealiseerde voornemens gegeven. In die zin was er sprake van een bijzonder jaar door de COVID-19-pandemie. De bestrijding van de corona, het opvangen van de gevolgen van de lock-down en het ondersteunen van een groot aantal maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners vergde veel aandacht van ons. Bijkomend gevolg hiervan is dat we meer dan in andere jaren een deel van onze voorgenomen activiteiten en prestaties niet ten volle hebben kunnen realiseren. Dit is terug te zien in de scores op de prestatie-indicatoren in de programmaverantwoording. Deze zijn wat vaker ‘rood’ dan scores op indicatoren van vorige jaren.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45