De gemeente Houten presenteert u de digitale jaarstukken over 2021. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2021. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten. Het jaarverslag 2021 is tevens via een pdf te downloaden.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45